Proudly designed for everyday living.

Condițiile livrării.

Flat Studio își rezervă dreptul să refuze deservirea, radierea sau redactarea conținutul sau să refuze la viziunea sa comanda primită. Reprezentantul companiei noastre va lua cu Dumneavoastră legătură telefonică sau prin poșta electronică, oferindu-vă detalii privind comanda dumneavoastră și la necesitate numărul de referință al coletului.

Precomandă.

Comanda prealabilă se efectuiază în cazul lipsei în depozit a mărfii solicitate. Termenul pentru executarea comenzii prealabile va fi nu mai mic de 20 zile lucrătoare, fiind stabilit și negociat individual, pentru fiecare comandă în parte, în dependență de volumul lucrărilor existente la acel moment.

Livrarea.

În lipsa unei alte înțelegeri, Flat Studio va livra marfa comandată  în termen de trei zile lucrătoare din momentul efectuării cumpărăturii. În dependență locul de destinație termenul livrării poate fi mai mare.

În caz de schimbare a termenului destinat livrării Flat Studio nu poartă răspundere pentru prejudiciul sau cheltuielile legate de reținerea livrării.

Restituira.

Marfa, cumpărată de la Flat Studio poate fi restituită exclusiv în termen de 14 zile din momentul livrării laprezentarea cecului și numai în caz dacă marfa și-a păstrat starea nouă în care a fost livrată, conform Legii RM nr. 105 privind protecția drepturilor comsumatorului, Hotărârea Guvernului RM nr. 1465 și alte actenormative. Restituirea trebuie autorizată în prealabil prin poșta electronică info@flatstudio.com. Flat Studionu va purta răspundere pentru oricare cheltuieli legate de restituirea mărfii. Cheltuielile legate derestituirea mărfii nu va fi luată în calcul nu vi se va restitui.

Înlăturarea gratuită a neajunsurilor și defectelor mărfii care nu sunt cauzate din vina clientului, se va efectua în termeni cât mai restrînși cu condiția deținerii în stoc a detaliilor defectate. În alt caz, acest termen poate fi mai mare.

Anularea comenzii.

Clientul poate anula comanda până în momentul eliberării mărfii din depozit. În caz de anulare a comenzii după ieșirea mărfii din depozit vor fi încasate cheltuieli legate de transportarea mărfii.

Politica de confidențialitate.

Clientul poartă răspundere pentru păstrarea confidențialității contului dvs a parole Flat Studio și pentru limitarea accesului la compiuterul dumneavoastră, precum și pentru toate acțiunile care se întreprind cu contul și parola. Dacă clientul are mai puțin de 18 ani, acesta poate efectua cumpărători de la Flat Studio numai prin intermediul părinților sau tutorelui. Noi garantăm confidențйалитатеа informațiilor personale și de facturare ale clienților noștri.